دستگاه جوجه کشی 336 تایی

مشاهده سریع محصول

دستگاه جوجه کشی 336 تایی به برد هوشمند جوجه کشی مجهز می باشد. این برد هوشمند سخنگو می باشد و در هر مرحله نسبت به راهنمایی استفاده کننده از دستگاه اقدام میکند.

1,600,000 تومان