دستگاه جوجه کشی 504 تایی

مشاهده سریع محصول

دستگاه جوجه کشی 504 تایی ساخت گروه صنعتی اسکندری برای افرادی که به صنعت جوجه کشی بعنوان یک منبع درآمد بلندمدت مینگرند بسیار مناسب می باشد.

1,950,000 تومان