دستگاه جوجه کشی 2016 تایی

مشاهده سریع محصول

ماشین جوجه کشی 2016 تایی از نمونه ستگاه های جوجه کشی فوق مدرن و صنعتی ساخت ایران بشمار میرود.

4,100,000 تومان