قیف سربری مرغ – قیف سربری بلدرچین – قیف سربری بوقلمون

مشاهده سریع محصول

هدف از استفاده قیف سربری ، آسانتر کردن عملیات کشتار پرندگانی چون مرغ ، بلدرچین ، بوقلمون ، غاز ، اردک و … می باشد.